Category Archives: Bez kategorii

Archived

shrek forever after megan fox, oseille tv school, primogénito de toda creación biblia, porque nazaret era despreciada, ibm consultant salary entry level, , boats for sale puerto vallarta, greg abbott daughter sherry, who owns hask hair products, galveston county treasurer candidates 2022, hefner appling port aransas, michael roll erste ehefrau, jesse james keitel born gender, calories in cappelletti aperitivo, distrito de acobamba tarma,Related: docker compose traefik labels, labradoodle rescue northern california, french bulldog photography, dachshund doesn t like other dogs, mini bernese mountain dog michigan, blue basenji puppies for sale near new jersey, french bulldog rescue near henderson, nv, miniature pinscher for sale in mumbai, bichon frise puppies for sale brisbane, mini border collie breeders near me, miniature schnauzer rescue alabama, working kelpie vs australian kelpie, hunting goldendoodle breeders, list docker containers, labrador retriever internal anatomy,Related: how to keep a bulldogs face white, docker event listener, amazing dog tricks by border collie justy, cavapoo black for sale near bengaluru, karnataka, standard multigen labradoodle breeder near lyon, poodle rescue fairfax, va, mini goldendoodle for sale brisbane, drever for sale near new jersey, kangal vs tibetan mastiff who will win, mini cocker spaniel puppy, poodle rescue of new england, mouse not clicking where pointer is, golden doberman pinscher, golden retriever puppies fresno, field golden retriever puppies for sale,

Archived

can you go swimming after getting nexplanon, are twizzlers halal in usa, stryker interview presentation, apple cider vinegar sinus rinse, who owns 710 ashbury street, easiest mckinsey office to get into, can you drive to school with a permit california, ekladata serge lama, primo hoagies sizes, are todd frazier and adam frazier related, , what factors would deter you from visiting a destination, , what does green mean on doordash map, sarah maynard wedding,Related: ched memorandum order 20 series of 2013, nombres originales para negocio de plantas, stutsman county commission, difference between lz77, lz78 and lzw, deanne gaulter porter, christopher scott cherot accident, describe an equilibrium in everyday life, round ball nursery rhyme, garrett mcnamara first family, is zinc malleable ductile or brittle, refurbished shimano reels, uber eats porter’s five forces, mark hines lucy worsley wedding, 14k white gold cremation jewelry, what happened to angela bellios on wnir 2021,Related: heure de prière rouen 76100, barbara zweig net worth, detergent poisoning first aid, haystak official website, blackpool coronation tram, ladwp login my account, betta beads in filtered tank, lista atualização android samsung, sonic 3 and knuckles: all chaos emeralds code, como transferir mensagens de um telemóvel para outro, private cottage on baptiste lake, oracion para desesperar a una mujer en 10 minutos, is tellurian going out of business, was billy crystal in grease, ordenanza municipal que aprueba tupa 2022,

Ogłoszenie

Pracownia Wirusologii Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm wobec wirusów osłonkowych z użyciem ludzkiego koronawirusa HCoV-229E (odpowiednik testowy zakaźnego wirusa SARS-CoV-2). Dodatkowo możliwe jest potwierdzenie ograniczonego spektrum działania wirusobójczego z użyciem ludzkiego Adenowirusa Typu 5. Staramy się w miarę możliwości badawczych dostosowywać do potrzeb klienta. Badania wykonujemy w ustalonym terminie, z dbałością o szczegóły metodyczne.

Przeprowadzamy badania wg norm:

  1. Norma PN-EN 17272:2020-10 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, weterynaryjnym, spożywczym, przemysłowym, domowym oraz obszarach zbiorowych, do zautomatyzowanych procesów rozpylania środków chemicznych drogą powietrzną.
  2. Norma PN-EN 14476+A2:2019-08 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie: higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania, higienicznego mycia rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez przecieranie, zalewanie lub innymi sposobami oraz do dezynfekcji tekstyliów.
  3. Norma PN-EN 16777:2019-01 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)”. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów w obszarze medycznym, w zakresie dezynfekcji powierzchni.

Produkty z grup opisanych powyżej, mogą być badane z zastosowaniem wymienionych norm w zakresie:

Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim koronawirusie 229E, oznacza, że produkt posiada działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni również w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Ograniczone spektrum działania wirusobójczego. Potwierdzenie w badaniach na odpowiednim wirusie testowym, ludzkim Adenowirusie typ 5, oznacza, że produkt posiada ograniczony zakres aktywności wirusobójczej i może być stosowany jako środek do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów, dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni w przypadku wszystkich wirusów osłonkowych oraz wirusa adeno.

Wycena oraz plan badań dostępne indywidualnie po kontakcie: dr n. med. Magdalena KWIATEK (magdalena.kwiatek@wihe.pl).

 

Pracownia Bakteriologii i Pracownia Wirusologii posiadają certyfikaty biegłości diagnostycznej w kierunku chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych wywołanych przez czynniki biologiczne II i III grupy zagrożenia.

Certyficate Koch

Studia podyplomowe „CBRN Security Manager”

Studia podyplomowe “CBRN Security Manager” adresowane są dla osób działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z zagrożeniami CBRN, głównie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych Instytucji związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń. Wszystkie koszty uczestnictwa (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) będą pokryte przez organizatorów z budżetu projektu. Rekrutacja będzie się odbywać w trybie otwartym
dla osób spełniających wymagania wstępne dla kandydatów. Rozpoczęcie studiów odbędzie się w październiku 2017 roku. Wszystkie informacje jak również procedury rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: www.secbrnure.uni.lodz.pl  Continue reading