Kierownictwo

cz. p. o. Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk Paweł SERAFIN

cz. p. o. Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
ppłk dr hab. Agata BIELAWSKA-DRÓZD

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA