Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk dr n. med. Adam ZIEMBA
e-mail: adam.ziemba@wihe.pl

Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
ppłk Mirosław Kozłowski
e-mail: miroslaw.kozlowski@wihe.pl

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA
e-mail: patrycja.kleczkowska@wihe.pl