Kierownictwo

Cz. P. O. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk Paweł SERAFIN
e-mail: pawel.serafin@wihe.pl

Cz.P.O. Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
ppłk Michał RYCIAK
e-mail: Michal.Ryciak@wihe.pulawy.pl

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA
e-mail: patrycja.kleczkowska@wihe.pl