Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk dr n. med. Adam ZIEMBA
e-mail: adam.ziemba@wihe.pl

PO Zastępcy Dyrektora WIHE
Szef Ośrodka Diagnostyki 
i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
ppłk Mirosław Kozłowski
e-mail: miroslaw.kozlowski@wihe.pl

PO Zastępcy Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. n. med. Beata PAJĄK
e-mail: beata.pajak@wihe.pl

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Administracyjnych:
mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI
e-mail: leszek.ziolkowski@wihe.pl

Zastępca Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
dr Krzysztof LASOCKI
e-mail: klasocki@wihe.waw.pl