Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Marcin SOBCZAK

Zastępca Dyrektora Instytutu – Szef Oddziału:
płk mgr inż. Paweł SERAFIN

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. n. med. i n. o zdr. inż. Patrycja KLECZKOWSKA

Szef Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
płk mgr inż. Michał RYCIAK