Kierownictwo

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk dr n. med. Adam ZIEMBA
e-mail: adam.ziemba@wihe.pl

Zastępca Dyrektora WIHiE
Szef Ośrodka Diagnostyki 
i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
płk dr n. biol. Marcin NIEMCEWICZ
e-mail: marcinniem@wihe.pulawy.pl

Zastępca Dyrektora WIHiE ds. Naukowych:
dr hab. n. farm. Jerzy BERTRANDT
e-mail: jerzy.bertrandt@wihe.pl

Zastępca Dyrektora WIHiE ds. Administracyjnych:
mgr Leszek ZIÓŁKOWSKI
e-mail: leszek.ziolkowski@wihe.pl

Zastępca Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
dr Krzysztof LASOCKI
e-mail: klasocki@wihe.waw.pl