Kierownictwo

Cz. P. O. Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
płk Paweł SERAFIN

Cz.P.O. Szefa Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (Puławy):
ppłk dr hab. Agata BIELAWSKA-DRÓZD

Zastępca Dyrektora WIHE ds. Naukowych:
dr hab. inż. Patrycja KLECZKOWSKA