Kontakt

Poniżej podane są dane kontaktowe naszego ośrodka oraz głównej siedziby Instytutu.

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
ul. Lubelska 4
24-100 Puławy

 

Kontakt CA MON:

tel.:   261 519 802
tel.:   261 519 803
fax:   261 519 844

Inne:

tel./faks:  81 886 28 22
email: wihe@wihe.pulawy.pl

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

tel.:     22 685 31 01
faks:   22 838 10 69
tel. MON:  261 853 101

email: wihie@wihe.waw.pl
www:  www.wihe.pl