Bakteriofagi

Tematyka Badawcza

Odkryte bez mała 100 lat temu bakteriofagi (wirusy lizujące bakterie) wzbudzają w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie. Narastająca lawinowo oporność drobnoustrojów na antybiotyki i związane z tym częste niepowodzenia terapeutyczne zakażeń, zmuszają do poszukiwania nowych środków antybakteryjnych, o innych niż antybiotyki mechanizmach działania. Duże nadzieje, w tym zakresie, wiąże się z bakteriofagami i ich enzymami litycznymi.

Pracownia bakteriofagowa WIHiE  od kilku lat kolekcjonuje i charakteryzuje bakteriofagi lityczne w stosunku do bakterii istotnych klinicznie, oraz będących potencjalnie czynnikami bioterrorystycznymi (Staphylococcus aureus [MRSA], Enterococcus spp.[VRE], Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterohemoragiczne Escherichia coli, Bacillus anthracis).W kręgu szczególnego zainteresowania zespołu naukowego pracowni znajdują się endolizyny bakteriofagowe, oraz możliwość zwalczania biofilmów z użyciem fagów i rekombinowanych enzymów.

W kolekcji pracowni znajdują się bakteriofagi aktywne różnym stopniu w stosunku do wymienionych bakterii, scharakteryzowane genetycznie i będące potencjalnie dobrym czynnikiem terapeutycznym.

Personel naukowy i pomocniczy

 • dr Lidia MIZAK – kierownik pracowni, Adiunkt
  e-mail: lmizak@wihe.pulawy.pl
 • mgr Aleksandra NAKONIECZNA – Asystent
  e-mail: anakonieczna@wihe.pulawy.pl
 • mgr Paulina ZIELIŃSKA– Specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: Paulina.Zielinska@wihe.pulawy.pl
 • mgr Renata TYŚKIEWICZ, Asystent
  e-mail: Renata.Tyskiewicz@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 826
 • Ewa JOŃSKA – laborantka
  e-mail: Ewa.Jonska@wihe.pulawy.pl

Infrastruktura

Pięć laboratoriów drugiej klasy bezpieczeństwa biologicznego wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Wybrane publikacje i doniesienia na konferencje:

 • Romuald Gryko, Lidia Mizak, Sylwia Parasion, Magdalena Kwiatek, Michał Bartoszcze.: Bakteriofagi. Nadzieje i perspektywy. Lekarz wojskowy, 2011, 2, 155-160
 • Magdalena Kwiatek*, Sylwia Parasion, Lidia Mizak, Romuald Gryko, Michał Bartoszcze, Janusz Kocik ,Characterization of a Bacteriophage Isolated from Bovine Mastitis Lytic Against Mrsa Strains. Arch Virol (2012) 157:225–234
 • Gryko R., Mizak L., Nakonieczna A., Parasion S., Kwiatek M.: Izolacja i charakterystyka bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów enterokrwotocznych Escherichia coli. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje bez granic” 5 – 8, IX 2012. Lublin, P-IV-121