Bioaerozole

Tematyka badawcza

Badania działania aerozoli wytworzonych np. ze środków dezynfekcyjnych na bakterie. Badania nad aerozolami bakteryjnymi.

Personel naukowy i pomocniczy:

  • dr n. med. Grzegorz GRANIAK – adiunkt, kierownik pracowni
    tel MON 519- 837 e-mail: grzegorz.graniak@wihe.pulawy.pl
  • kpt. mgr Bożena Wlizło-Skowronek, asystent, młodszy oficer
    e-mail: Bozena.Wlizlo-Skowronek@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 827
  • mgr Paweł RUTYNA – asystent
    tel MON 519- 837 e-mail: pawel.rutyna@wihe.pulawy.pl

Infrastruktura:

Pracownia składa się z laboratorium II klasy bezpieczeństwa (w trakcie rozbudowy do poziomu III). Wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt: komorę laminarną II klasy, komorę aerozolową, termocyklery, wirówki, wytrząsarki i szereg innych urządzeń pomocniczych.