Bakteriologia

Tematyka badawcza:

Badania prowadzone w Pracowni Bakteriologii obejmują m. in.:

 • Identyfikacja czynników biologicznych sklasyfikowanych w 2 i 3 grupie zagrożeń biologicznych (m. in.: B. antharcis, C. burnetii, F. tularensis, Y. pestis, V. cholerae, E. coli O157:H7) metodami mikrobiologii klasycznej i genetycznymi.
 • Prace w zakresie projektowania starterów i sond molekularnych typu TaqMan i HybProbe dla czynników biologicznych i zastosowanie do reakcji real-time PCR, multiplex real-time PCR, nested PCR, PCR-VNTR etc.
 • badania środowiskowe w kierunku obecności czynników etiologicznych wąglika, tularemii i gorączki Q. Analiza naturalnych rezerwuarów Coxiella burnetii, Bacillus anthracis i Francisella tularensis
 • Analiza kliniczna patogenów górnych dróg oddechowych metodami mikrobiologii klasycznej (hodowle, mikroskopia, biochemia, testy lateksowe itd.)
 • Badanie aktywności peptydów wobec enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli jako potencjalnych czynników antydrobnoustrojowych.
 • Klonowanie genów kodujących białka toksyny wąglikowej z wykorzystaniem wysoce ekspresyjnych komórek BL21 Star (DE3) E. coli.
 • Wdrażanie innowacyjnych metod charakterystyki genetycznej wysoce zakaźnych patogenów ludzi i zwierząt (m.in.: charakterystyka filogenetyczna zdeponowanych w kolekcji ODiZZB WIHiE izolatów przy zastosowaniu metod molekularnych (tj. MST, MLST)

 Personel naukowy i pomocniczy

 • kpt mgr Bożena WLIZŁO-SKOWRONEK, Asystent
  e-mail: bwsk@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 837
 • mgr inż. Dorota ŻAKOWSKA, Główny specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: dzakowska@wp.pl, tel MON: 519 826
 • mgr Patrycja Głowacka, Specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: P.Glowacka@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 826
 • mgr Patrycja WÓJCICKA, Specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: patrycja.wojcicka@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 826
 • lic. Katarzyna SKUZA, Specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: Katarzyna.Skuza@wihe.pulawy.pl, tel MON: 519 826

 Infrastruktura

Pracownia bakteriologiczna składa się z 4 laboratoriów:

 • Laboratorium mikrobiologiczne 3 stopnia hermetyczności
 • Laboratorium mikrobiologicznej 2 stopnia hermetyczności
 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 • Laboratorium Oceny Jakości Kwasów Nukleinowych