Program konferencji

Przedstawiamy finalny Program konferencji

SZCZEPIONKI PRZECIWKO SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYM CHOROBOM ZAKAŹNYM

Puławy, 25 września 2014 r.

Patronat honorowy:

Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP
gen. bryg. dr med. Piotr Dzięgielewski

Program konferencji:

9:00-9:10             Powitanie i uroczyste otwarcie

Sesja 1:

9:10-9:30             Współczesne problemy zagrożeń biologicznych.
                              prof. dr hab. Michał Bartoszcze, mgr Aleksander Michalski, WIHiE

9:30-9:50             Odwrotna wakcynologia jako nowy sposób pozyskiwania                                                                       antygenów szczepionkowych.
                              dr hab. Ewa Augustynowicz, NIZP-PZH, Warszawa

9:50-10:10           Problemy zabezpieczenia wojska przed chorobami zakaźnymi ze szczególnym                                  uwzględnieniem profilaktyki swoistej.
                              płk dr Tadeusz Nierebiński, IWSZ, Warszawa

10:10-10:30        Centralny Rejestr Szczepień Żołnierzy Zawodowych – nowa jakość wsparcia                                      dowodzenia.
                              mgr Małgorzata Jurkiewicz, płk dr Artur Zdrojewski, CRESZ RP, Warszawa

10:30-10:50        Choroby zakaźne istotne z przyczyn operacyjnych – porównanie ryzyka                                              i programów szczepień wojsk NATO
                            por. Jolanta Zaleśna, WOMP Kraków

10:50-11:10        Gruźlica – czy możemy jej skutecznie zapobiegać?
                             prof. dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła, IGiCHP, Warszawa

PRZERWA

Sesja 2:

11:30-11:50        Możliwe kierunki działań profilaktycznych w przypadku wystąpienia epidemii                                    ospy prawdziwej.
                             dyr. Izabela Kucharska, GIS, Warszawa

11:50-12:10        Strategia walki z gorączką krwotoczną Ebola.
                             prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski, WAT, Warszawa

12:10-12:30        Szczepionki przeciwko wirusowym zapaleniom mózgu.
                              prof. dr hab. Włodzimierz Gut, NIZP-PZH, Warszawa

12:30-12:50        Szczepionki przeciwko dalekowschodniemu – japońskiemu zapaleniu mózgu.
                             gen. bryg. dr Zbigniew Teter, NFZ, Warszawa,                                                                                      ppłk prof. dr hab. Józef Knap, WUM, KGSG, Warszawa

12:50-13:10        Szczepionki przeciwko infekcjom hantawirusowym.
                             płk prof. dr hab. Józef Knap, WUM, KGSG, Warszawa,                                                                        mgr Anna Nowakowska, WSSE Rzeszów

13:10-13:30        Wścieklizna – szczepienia i aktualne problemy epidemiologiczne.
                             dr Małgorzata Sadkowska-Todys, lek. wet. Michał Czerwiński NIZP-PZH,                                   Warszawa

13:10-13:30        Wirus grypy a zagrożenie bioterroryzmem, spojrzenie z perspektywy historii                                    i matematyki.
                              dr Bogumiła Kempińska-Mirosławska, UM w Łodzi

PRZERWA

Sesja 3:

14:10-14:30        Yersinia pestis – epidemiologia i profilaktyka.
                            dr Aleksandra Zasada, NIZP-PZH, Warszawa

14:30-14:50        Corynebacterium – co nas może zaskoczyć?
                              dr hab. Alina Olender, UM w Lublinie

14:50-15:10        Przegląd badań nad szczepionkami przeciwko wąglikowi.
                             mgr Dorota Żakowska, WIHiE, płk dr Janusz Kocik, WIHiE,                                                                dr Józef Kapusta, IBA, Warszawa, Michał Bartoszcze, WIHiE

15:10-15:30        Ciałka inkluzyjne E. coli zawierające C-końcowy fragment (PA4D) antygenu                                        protekcyjnego laseczki wąglika indukują nominalnie protekcyjną odpowiedź                                    immunologiczną u myszy szczepionych parenteralnie lub poprzez śluzówkę                                      – doustnie lub donosowo.

                            dr Józef Kapusta1, dr Małgorzata Kęsik Brodacka1,                                                                             dr Violetta Cecuda-Adamczewska1,dr Violetta Sączyńska1,                                                             mgr Piotr Bociąg2, dr Robert Brodzik1, prof. dr hab. Bogdan Wołko2,                                            płk dr Janusz Kocik3, prof. dr hab. Michał Bartoszcze3,                                                                     prof. nadzw. IBA Grażyna Płucienniczak1,
                            prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak1
                                     1IBA, Warszawa, 2IGR PAN, Poznań, 3WIHiE

15:30-15:50        Aktualna immunizacja przeciwko cholerze.
                             dr Piotr Kajfasz, WUM

15:50-16:10        Badania nad szczepionkami przeciwko chorobom pasożytniczym.
                             prof. dr hab. Jerzy Rokicki, dr hab. Piotr Skowron, UG

16:10-16:30        International cooperation Poland/Ukraine in Technology Transfer Programme:                                present and prospective cooperation Between Center BPA indication and                                          identification. Joint programme on Biosafety and Biosecurity Centers.
                             Pozdnyakov Sergey, The Ukrainian I.I.Mechnikov Anti-Plague Research                                      Institute Odessa, Ukraine

16:30-16:40        Podsumowanie

16:45                     Obiad

 

Komitet Naukowy :

prof. dr hab. Michał Bartoszcze
prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
prof. dr hab. Jacek Dudkiewicz
dr Romuald Gryko
płk dr Janusz Kocik
prof. dr hab. Jozef Knap
ppłk dr Marcin Niemcewicz
płk dr Tadeusz Nierebiński
dr Maciej Kisiel
dr Józef Kapusta
dr hab. Alina Olender
prof. dr hab. Jerzy Rokicki
prof. dr hab. Ewa Skopińska-Różewska

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:
płk dr Janusz Kocik

Zastępcy:
prof. dr hab. Michał Bartoszcze
płk dr Krzysztof Lasocki
dr hab. Alina Olender

Członkowie:
dr Agata Bielawska-Drózd
mgr Piotr Cieślik
dr Grzegorz Graniak
mgr Marcin Kołodziej
mgr Magdalena Kwiatek
dr Lidia Mizak
mgr Tomasz Mirski
mgr Aleksander Michalski
mgr Sylwia Parasion
kpt. lek. wet. Anna Roszkowiak
lek.med. Anna Marciniak-Niemcewicz
mgr Urszula Szymajda
mgr Dorota Żakowska
mgr Paweł Rutyna

Sekretariat:
Bożena Chołaj
mgr Justyna Joniec