Projekty

Realizowane Projekty:

„Identyfikacja zagrożeń biologicznych w działaniach ratowniczych oraz wpływu na kompetencję układu odpornościowego w perspektywie niekorzystnych następstw zdrowotnych” – projekt CIOP (2014-2016)

„Postępowanie diagnostyczne, profilaktyczne i doskonalenie systemów monitorowania epidemiologicznego w warunkach stacjonarnych polowych w przypadkach zagrożenia bronią biologiczną” – projekt badawczo-rozwojowy MON (2007-2015)

„Odtworzenie oraz charakterystyka filogenetyczna próbek środowiskowych hantawirusów” – projekt MNiSW – WIHiE nr 5 (2014)

„European Biodefense Laboratory Network (EBLN)” – projekt Europejskiej Agencji Obrony
nr B 1325 ESM4 GP (2013-2015)

„Knowledge develoPmEnt and tRAnsfer of besT practice on BIO-safety, BIO-security and BIO-risk management” – projekt Komisji Europejskiej – CoE 25 BIO-OPERATE – IFS/2012/302428 (2013-2014)

„Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych” –projekt NCBiR nr 0031/R/ID1/2011/01 (2011-2014)

„Bio-Safety and bio-security improvement at the Ukrainian and plague station (UAPS) in Simferopol” –projekt Komisji Europejskiej nr IFS/2010/248-957 (2010-2014)

„Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych” – projekt NCBiR (2011-2013)

„Badanie środowiskowych rezerwuarów gorączki Q na obszarze endemicznego występowania Coxiella burnetii” – Projekt MNiSW nr N N308 562540 (2011-2013)

„Surveillance and Testing for pathogens etiological for respiratory infectious diseases including Influenza strains with pandemic potential: Domestic and Deployed Sentinel Network in Polish Armed Forces with epidemiological/laboratory capacity at the Military Institute of Hygiene and Epidemiology”– projekt US DoD – Global Emerging Infections Surveillance and Response System (2011)

„Database of B Agents” – projekt Europejskiej Agencji Obrony nr B0060-ESM4-GC (2009-2011)

„Występowanie zakażeń hantawirusowych w rezerwuarze zwierzęcym w aspekcie przypadków zachorowań u ludzi w województwie podkarpackim” – Projekt MNiSW, nr N N308 091937 (2009-2011)

„Aktywność związków nienukleozydowych w działaniu przeciw różnym szczepom wirusa grypy” – projekt rozwojowy MNiSW nr OR00001909 (2009-2011)

„Nanobiodetector for spore forming bacteria” – Projekt DARPA nr N10PC20099 (2009-2011)

„Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody” – Projekt NCBiR

„Izolacja i charakterystyka bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów klinicznych   Acinetobacter baumannii oraz możliwość ich zastosowania w zwalczaniu biofilmu” – Projekt własny WIHiE

„Identyfikacja i nadekspresja genu kodującego depolimerazę polisacharydową bakteriofaga Pseudomonas aeruginosa”  – Projekt własny WIHiE

 „AEDNet— Anthrax Environmental Decontamination Network  – 612309″ -Projekt jest finansowany przez Marie Curie Actions – International Research Staff Exchange Scheme (IRSES).

„Isolation, purification and determination of  phages enzymes activity against most common bacteria responsible for wound infection” – Projekt finansowany przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).- zrealizowany

„Izolacja i skolekcjonowanie wirulentnych bakteriofagów aktywnych w stosunku do Staphylococcus aureus MRSA (metycylinooporne). Otrzymanie oczyszczonej, aktywnej biologicznie endolizyny gronkowcowej, lizującej szczepy MRSA, z możliwością jej praktycznego, dalszego zastosowania klinicznego” – Projekt finansowany przez NCBiR –zrealizowany

„Izolacja, skolekcjonowanie i charakterystyka bakteriofagów litycznych w stosunku do szczepów enterohemoragicznych Escherichia coli (EHEC)”. Projekt finansowany przez MNiSzW.