Wstępny program konferencji

Przedstawiamy Państwu wstępny program konferencji nt. „Szczepionki przeciwko groźnym chorobom zakaźnym”

Konferencja

Szczepionki przeciwko groźnym chorobom zakaźnym

Puławy,25-09-2014 r.

Patronat honorowy:
Gen. bryg. lek.med.Piotra Dzięgielewskiego
Szefa inspektoratu – Szefa Wojskowej Służby Zdrowia WP

Wstępny program konferencji:

Otwarcie

Współczesne problemy zagrożeń biologicznych.
prof. dr hab. Michał Bartoszcze, mgr Aleksander Michalski, WIHiE Puławy

Możliwe kierunki działań profilaktycznych w przypadku wystąpienia epidemii ospy prawdziwej.
dr Izabela Kucharska, GIS, Warszawa

Problemy zabezpieczenia wojska przed chorobami zakaźnymi ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki swoistej.
płk dr Tadeusz Nierebiński, Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

System notyfikacji szczepień w Siłach Zbrojnych.
płk dr Artur Zdrojewski, CRESZ

Odwrotna wakcynologia jako nowy sposób pozyskiwania antygenów szczepionkowych.
dr hab. Ewa Augustynowicz, NIZP – PZH, Warszawa

Yersinia pestis – epidemiologia i profilaktyka swoista.
dr Aleksandra Zasada, NIZP-PZH, Warszawa

Corynebacterium – co nas może zaskoczyć.
dr hab. Alina Olender, UM, Lublin

Odpowiedź immunologiczna u myszy szczepionych parenteralnie lub poprzez śluzówkę – doustnie lub donosowo ciałkami inkluzyjnymi E. coli zawierającymi C-końcowy fragment (PA4D) antygenu protekcyjnego B.anthracis.
dr Józef Kapusta, IBA, Warszawa

Gruźlica- czy możemy jej skutecznie zapobiegać?
prof. dr hab. Maria Korzeniewska – Kosela, IGiCHP, Warszawa

Szczepionki przeciwko wirusowym zapaleniom mózgu.
prof. dr hab. Włodzimierz Gut, NIZP-PZH, Warszawa

Szczepionki przeciwko dalekowschodniemu – japońskiemu zapaleniu mózgu.
gen. bryg. dr Zbigniew Teter, v-ce dyrektor NFZ, ppłk prof. dr hab. Józef Knap, Warszawski Uniwersytet Medyczny, KGSG, Warszawa

Szczepionki przeciwko infekcjom hantawirusowym.
ppłk prof. dr hab. Józef Knap, dr Anna Nowakowska, KGSG, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Wścieklizna – szczepienia i aktualne problemy epidemiologiczne.
dr Małgorzata Sadkowska – Todys, NIZP-PZH, Warszawa

Przegląd badań nad szczepionkami przeciwko wąglikowi.
prof. dr hab. Michał Bartoszcze, mgr Dorota Żakowska, WIHiE, Puławy

Badania nad szczepionkami przeciwko chorobom pasożytniczym z uwzględnieniem malarii.
prof. dr hab. Jerzy Rokicki, dr hab. Piotr Skowron, Uniwersytet Gdański

Aktualna immunizacja przeciwko cholerze.
dr Piotr Kajfasz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet naukowy :

prof. dr hab. Michał Bartoszcze
prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
prof. dr hab. Jacek Dutkiewicz
dr Romuald Gryko
płk dr Janusz Kocik
prof. dr hab. Józef Knap
ppłk dr Marcin Niemcewicz
płk dr Tadeusz Nierebiński
dr Maciej Kisiel
dr Józef Kapusta
prof. dr hab. Alina Olender
prof. dr hab. Jerzy Rokicki
prof. dr hab. Ewa Skopińska – Różewska

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: płk dr Janusz Kocik
Zastępcy:

prof. dr hab. Michał Bartoszcze
płk dr K. Lasocki
dr hab. Alina Olender

Członkowie:

mjr dr Agata Bielawska-Drozd
mgr Piotr Cieślik
mjr lek.wet. Jerzy Gaweł
dr Grzegorz Graniak
mgr Marcin Kołodziej
mgr Magdalena Kwiatek
dr Lidia Mizak
mgr Tomasz Mirski
mgr Aleksander Michalski
mgr Sylwia Parasion
kpt. lek.wet. Anna Roszkowiak
mgr Urszula Szymajda
mgr Dorota Żakowska
mgr Paweł Rutyna

Sekretariat:

Bożena Chołaj
mgr Justyna Joniec